Bể cá mini – Bể tròn để bàn BT02

MSP: BT02

Kích thước:

  • Ø 10cm x 10cm. Giá: 60.000 VNĐ
  • Ø 20cm x 15cm. Giá: 180.000 VNĐ

( Giá trên đã bao gồm trồng cây và cá )

Một số hình ảnh sản phẩm bể tròn BT01

Bể cá mini BT01
Hình ảnh 01: Bể cá mini BT01 với phượng hoàng . Bể Ø 10cm x 10cm

Bể cá mini BT02-02Hình ảnh 02.Bể Ø 10cm x 10cm

Bể cá mini BT02 với cá neonHình ảnh 03: Cá neon. Bể Ø 10cm x 10cm

Tags: , ,

Top