Máy lọc nước bể cá

Máy lọc Lifetech AP 1200

Máy lọc Lifetech AP 1200

MSP: AP 1200
Công suất:8.5W
Xuất xứ: Taiwan

Máy lọc cạnh JEBO 501

Máy lọc cạnh JEBO 501

MSP: JEBO 501
Công suất: 3.5W
Xuất xứ: Trung Quốc

Máy lọc cạnh JEBO 502

Máy lọc cạnh JEBO 502

MSP: JEBO 502
Công suất: 5W
Xuất xứ: Trung Quốc

Máy lọc cạnh JEBO 502

Máy lọc cạnh JEBO 503

MSP: JEBO 503
Công suất: 6W
Xuất xứ: Trung Quốc

ĐẦU MÁY LỌC JEBO R375M

ĐẦU MÁY LỌC JEBO R375M

MSP: JEBO R375M
Công suất: 20W
Xuất xứ: Trung Quốc

Đầu lọc Jebo R119M

Đầu lọc Jebo R119M

MSP: Jebo R119M
Công suất: 20W
Xuất xứ: Trung Quốc

Đầu lọc Jebo R362M

Đầu lọc Jebo R362M

MSP: Jebo R362M
Công suất: 20W
Xuất xứ: Trung Quốc

Máy lọc RS 702

Máy lọc RS 702

MSP: RS 702
Công suất: 18W
Thương hiệu : RS Electrical

Máy bơm lọc nước RS 188

Máy bơm lọc nước RS 188

MSP: RS 188
Công suất: 12W
Xuất xứ: Trung Quốc