admin

Máy bơm lọc nước  RS 188 – Máy lọc nước bể cá cảnh

Máy bơm lọc nước RS 188 – Máy lọc nước bể cá cảnh

Thông số kỹ thuật Máy bơm lọc nước  RS 188 – Model: RS 188 – Hãng sản xuất: Risheng – Xuất xứ: Trung Quốc – Lưu lượng nước: 800 lít/h – phi ống : 7 – Đẩy cao: 0,8 m – Công suất: 12W Một số hình ảnh máy bơm Lọc nước RS 188 Công dụng của máy bơm RS 188 […]

Xem chi tiết →

Xem chi tiết →

Máy bơm Atman AT 107- Máy bơm nước bể cá cảnh

Máy bơm Atman AT 107- Máy bơm nước bể cá cảnh

Thông số kỹ thuật máy bơm Atman AT 107 – Model: Atman AT- 107 – Hãng sản xuất: Atman – Xuất xứ: Trung Quốc – Lưu lượng nước: 5000 lít/h – phi ống : 21 – Đẩy cao: 5 m – Công suất: 115W Một số hình ảnh máy bơm Atman AT 107 Công dụng của máy bơm Atman AT 107 […]

Xem chi tiết →

Xem chi tiết →

Máy bơm Atman AT 106- Máy bơm nước bể cá cảnh

Máy bơm Atman AT 106- Máy bơm nước bể cá cảnh

Thông số kỹ thuật máy bơm Atman AT 106 – Model: Atman AT-106 – Hãng sản xuất: Atman – Xuất xứ: Trung Quốc – Lưu lượng nước: 4000 lít/h – phi ống : 21 – Đẩy cao: 4m – Công suất: 85W Một số hình ảnh máy bơm Atman AT 106 Công dụng của máy bơm Atman AT 106 […]

Xem chi tiết →

Xem chi tiết →

Máy bơm Atman AT 105- Máy bơm nước bể cá cảnh

Máy bơm Atman AT 105- Máy bơm nước bể cá cảnh

Thông số kỹ thuật máy bơm Atman AT 105 – Model: Atman AT-105 – Hãng sản xuất: Atman – Xuất xứ: Trung Quốc – Lưu lượng nước: 3000 lít/h – phi ống : 21 – Đẩy cao: 3 m – Công suất: 60W Một số hình ảnh máy bơm Atman AT 105   Công dụng của máy bơm Atman AT105 […]

Xem chi tiết →

Xem chi tiết →

Máy bơm Atman AT 306- Máy bơm nước bể cá cảnh

Máy bơm Atman AT 306- Máy bơm nước bể cá cảnh

Thông số kỹ thuật máy bơm Atman AT 306 – Model: Atman AT-306 – Hãng sản xuất: Atman – Xuất xứ: Trung Quốc – Lưu lượng nước: 2000 lít/h – phi ống : 18 – Đẩy cao: 2 m – Công suất: 35W Một số hình ảnh máy bơm Atman AT 306 Công dụng của máy bơm Atman AT […]

Xem chi tiết →

Xem chi tiết →

Máy bơm Atman AT 305- Máy bơm nước bể cá cảnh

Máy bơm Atman AT 305- Máy bơm nước bể cá cảnh

Thông số kỹ thuật máy bơm Atman AT 305 – Model: Atman  AT 305 – Hãng sản xuất: Atman – Xuất xứ: Trung Quốc – Lưu lượng nước: 1200 lít/h – phi ống : 15 – Đẩy cao: 1,3  m – Công suất: 25W Một số hình ảnh Công dụng của máy bơm Atman AT 305 Bơm nước lên lên […]

Xem chi tiết →

Xem chi tiết →

Máy bơm Atman AT 304 – Máy bơm nước bể cá cảnh

Máy bơm Atman AT 304 – Máy bơm nước bể cá cảnh

Thông số kỹ thuật máy bơm Atman AT 304 – Model: Atman AT-301 – Hãng sản xuất: Atman – Xuất xứ: Trung Quốc – Lưu lượng nước: ́đ lít/h – phi ống :13 – Đẩy cao: 1.1 m – Công suất: 15W Một số hình ảnh máy bơm Atman AT 304 Công dụng của máy bơm Atman AT 304 Bơm […]

Xem chi tiết →

Xem chi tiết →

Máy bơm atman AT 303 – Máy bơm nước bể cá cảnh

Máy bơm atman AT 303 – Máy bơm nước bể cá cảnh

Thông số kỹ thuật máy bơm atman AT 303 – Model: atman AT 303 – Hãng sản xuất: Atman – Xuất xứ: Trung Quốc – Lưu lượng nước: 600 lít/h – phi ống : 13 – Đẩy cao: 0.9 m – Công suất: 12 W Một số hình ảnh máy bơm atman AT 303 Công dụng của máy bơm atman AT […]

Xem chi tiết →

Xem chi tiết →

Máy bơm Atman AT 301- Máy bơm nước bể cá cảnh

Máy bơm Atman AT 301- Máy bơm nước bể cá cảnh

Thông số kỹ thuật máy bơm Atman AT 301 – Model: Atman AT-301 – Hãng sản xuất: Atman – Xuất xứ: Trung Quốc – Lưu lượng nước: 230 lít/h – phi ống : 7 – Đẩy cao: 0.5 m – Công suất: 2.5W Một số hình ảnh máy bơm Atman AT 301 Công dụng của […]

Xem chi tiết →

Xem chi tiết →

Máy bơm Lifetech AP5300- Máy bơm nước bể cá

Máy bơm Lifetech AP5300- Máy bơm nước bể cá

Thông số kỹ thuật Máy bơm nước LifeTech AP 5300 – Hãng sản xuất: LifeTech – Xuất xứ: Trung Quốc – Lưu lượng nước: 2800 lít/h – Đẩy cao: 2.8 m – Phi ống: 21 – Công suất: 80 W – Điện áp: 220 / 240-50Hz Một số hình ảnh máy bơm Lifetech AP 5300 Công dụng của máy […]

Xem chi tiết →

Xem chi tiết →

Top